Centrul de Voluntariat Ion Ratiu

Centrul de Voluntariat Ion Rațiu

Centrul de Voluntariat Ion Ratiu

Scop

Încurajarea voluntariatului şi promovarea angajamentului durabil faţă de serviciul pentru comunitate, ca formă de comportament democratic.

Obiective

Servirea comunităţii locale prin programul de voluntariat;
Dezvoltarea şi instruirea echipei de voluntari;
Crearea de colaborari şi parteneriate cu organizaţii neguvernamentale pe plan naţional şi internaţional;
Participarea la proiecte naţionale şi internaţionale de schimburi de voluntari;

Persoana de contact:
Andras Balogh andras.balogh@ratiudemocracycenter.org

Pentru mai multe informaţii vizitati www.voluntariat-ionratiu.ro