Centrul de Voluntariat Ion Ratiu

Scop

Încurajarea voluntariatului şi promovarea angajamentului durabil faţă de serviciul pentru comunitate, ca formă de comportament democratic.

Obiective

Servirea comunităţii locale prin programul de voluntariat;
Dezvoltarea şi instruirea echipei de voluntari;
Crearea de colaborari şi parteneriate cu organizaţii neguvernamentale pe plan naţional şi internaţional;
Participarea la proiecte naţionale şi internaţionale de schimburi de voluntari;

Persoana de contact:
Andras Balogh andras.balogh@ratiudemocracycenter.org

Pentru mai multe informaţii vizitati www.voluntariat-ionratiu.ro

CE ÎNSEAMNĂ DEMOCRAŢIA?