Scop

Dezvoltarea comportamentului democratic şi responsabil în rândul tinerilor

Objectives

- Formarea capacităţilor de analiză critică şi de identificare a problemelor existente în comunitate în rândul tinerilor
- Promovarea modelelor pozitive de atitudini şi de comportament prin valorizarea experienţelor individuale
- Încurajarea implicării în activităţile cetăţeneşti
- Dezvoltarea abilităţilor necesare unui cetăţean responsabil

Persoană de contact:
Florin Stan florin.stan@ratiucenter.ro

Lista câştigătorilor din 2011
Rezultatele concursului din 2010

CE ÎNSEAMNĂ DEMOCRAŢIA?