Cetăţenie Activă prin Participarea Tinerilor

În anul 2013, CRD a decis să extindă programul-pilot de implicare a tinerilor „Soluţiile tale, democraţia ta” („Your Solutions, Your Democracy”), transformându-l într-o iniţiativă municipală denumită „Participarea tinerilor” („Youth Participation” – YP). Proiectul îşi propunea să contribuie la educaţia civică a liceenilor, încurajându-i pe aceștia să monitorizeze modul de funcţionare a consiliilor şcolare, să identifice provocările pe care le întâmpină comunitatea din care fac parte şi să contribuie activ la identificarea de soluţii.

Pe baza informațiilor colectate, în octombrie 2014, CRD a inițiat un nou proiect, Cetățenie Activă prin Participarea Tinerilor, derulat în parteneriat cu Fundația Pro Munții Apuseni. Acesta îşi propune să crească nivelul de participare civică şi cetăţenie activă a tinerilor cu vârste cuprinse între 16 şi 18 ani, prin implicarea a 500 de elevi, 24 de profesori şi 12 lucrători de tineret din 12 oraşe din România, în dezvoltarea şi implementarea de campanii de advocacy pe probleme identificate în comunităţile lor, precum şi prin creşterea oportunităţilor de dialog structurat între elevi şi autorităţile publice locale.

Campaniile de advocacy au fost dezvoltate şi implementate de elevi avînd un dublu impact asupra participanților: pe de o parte, tinerii descoperă cum să îşi facă auzite vocile în viaţa socio-politică a comunităţilor lor şi, pe de altă parte, ei învăţă că o societate democratică solidă are nevoie de participarea tuturor membrilor săi, indiferent de vârstă şi alte caracteristici demografice ale acestora.

 

Proiectul s-a încheiat în septembrie 2015 și a fost realizat cu sprijinul financiar al Fondului pentru Inovare Civică, program finanţat de Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe, sponsorizat de Raiffeisen Bank, administrat de Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile. CRD a decis să continue acest proiect în 2016, fiind extins în 10 noi comunități. Se dorește, în acest fel, crearea unui instrument de advocacy pentru modificarea disciplinei educație civică și creșterea nivelului de participare a tinerilor.

Manager proiect: Oana Botezan

Proiecte similare

„Soluţiile tale, democraţia ta”

Proiectul îşi propunea să contribuie la educaţia civică a liceenilor, prin încurajarea acestora să monitorizeze modul de funcţionare a consiliilor şcolare, să identifice provocările pe care le întâmpină comunitatea din care fac parte şi să contribuie activ prin propunerea de soluţii.

 • proiectul oferă liceenilor o înţelegere mai bună a impactului pe care o decizie a unui for decizional local îl poate avea asupra calităţii educaţiei
 • proiectul stimulează liceenii să identifice soluţii pentru şcolile pe care le frecventează
 • tinerilor li se pun la dispoziţie suport tehnic, instrumente de comunicare, indicaţii şi sesiuni de mentorat şi consultanţă din partea echipei de proiect

Toate obiectivele sunt acoperite printr-un program cu o durată de 12 săptămâni, orientat spre comunicare, negociere şi leadership. Acesta cuprinde şi o serie de activităţi interactive, cu ajutorul cărora liceenii îşi vor putea înţelege, percepe şi interpreta mai bine punctele forte, cât şi pe cele slabe. În acelaşi timp, se va crea un spaţiu care le va permite tinerilor să interacţioneze cu alte persoane din generaţia lor, precum şi să stabilească un comportament adecvat şi să descopere cele mai potrivite modalităţi prin care se pot adresa reprezentanţilor autorităţilor publice.

“Cetățenii din Liceu”

CRD sprijină proiectul “Cetățenii din Liceu”, derulat de un grup informal de tineri, care îşi propune să dezvolte comportamentul civic şi democratic al tinerilor din Turda. Proiectul  este cofinanţat de Programul „Tineret în Acţiune” al Uniunii Europene.

În cadrul proiectului au fost organizate:

 • Întâlnire cu autoritățile locale : 40 de liceeni, viceprimarul oraşului, patru consilieri locali şi reprezentantul primarului. Evenimentul şi-a propus să dezvolte dialogul dintre cele două părţi şi să aducă în plan principal problemele tinerilor.

Principalele subiecte discutate au fost decontarea cu întârziere a abonamentelor pentru transportul în comun, lipsa alternativelor de divertisment, lipsa de vizibilitate a activităţii Consiliului local şi a Primăriei în rândul tinerilor, modalităţi de obţinere a sprijinului financiar al Primăriei pentru activităţile liceenilor.

În urma dezbaterilor, reprezentanţii autorităţilor locale au hotărât să realizeze o pagină de Facebook pe care să fie postate informaţiile de interes pentru tineri şi să promoveze în licee apelurile de finanţare ale Primărie adresate ONG-urilor. Totodată, consilierii locali au lansat liceenilor invitaţia de a participa la şedinţele Consiliului local şi de a lua cuvântul atunci când regulamentul o permite.

 • Training de scriere a proiectelor, organizat la Pensiunea „Laura” din Petreştii de Jos, în 9-10 mai.

Principalele puncte discutate au fost:

 • Identificarea corectă a nevoilor comunității
 • Oferirea de soluții bazate pe așteptări realiste, ținând cont de resursele financiare și umane implicate
 • Scrierea și implementarea de proiecte
Tinerii învață de la tineri

Este un proiect de un an pe tema comunicării în spaţiul public care utilizează metodele educaţiei non-formale, organizat cu scopul creșterii  implicării tinerilor în viaţa comunităţii.

Aspecte ale proiectului:

 • August 2012, Muntele Băișorii: atelier de dezvoltare a comunicării verbale și non-verbale, încurajând folosirea noilor media în comunicarea publică şi adoptarea limbajului non- violent. Proiectul susţine dezvoltarea educaţiei între egali, antrenând membri ai Clubului de debate şi ai Atelierului de Teatru să susțină o parte din activitățile atelierului de lucru. Cei 26 de participanți au redactat ulterior un manual de bune practici ce exprimă practic experienţa acumulată de echipa de proiect. Acesta promovează educaţia înte egali, încluziunea tinerilor din diferite medii sociale şi culturale şi comportamentul tolerant.

http://www.cineceapromis.ro/ratiudemocracycenter/files/Manual_de_bune_practici_final.pdf

 • Septembrie – noiembrie 2012, a fost realizat blogul proiectului tineriiinvatadelatineri.wordpress.com, care, ca instrument de comunicare, încurajează participanţii să rămână în contact.
 • Februarie 2013: competiția regională de discursuri publice, organizată în parteneriat cu ARDOR Transilvania

„Tinerii învaţă de la tineri” este un proiect finanţat de Comisia Europeană prin programul „Tineret în  Acţiune” şi de Raţiu Family Charitable Foundation.

Calea spre o Cetăţenie Activă

Implementat în 2014 pentru o perioada de 18 luni, programul dezvoltă interesul tinerilor pentru participarea civică, prin sprijinirea acestora în identificarea problemelor din comunităţile de apartenenţă şi din instituţiile de învăţământ unde studiază.

Prin utilizarea metodelor de educaţie non-formală (de exemplu pachete de training care vizează o mai buna aprofundare a ceea ce înseamnă şi cum sunt exercitate drepturile omului şi cetăţeanului; simularea proceselor decizionale locale şi naţionale; pregătirea şi implementarea campaniilor de advocacy), tinerii vor conştientiza importanţa rolului pe care îl joacă în comunitate.

Calea spre o Cetăţenie Activă este un program naţional care se adresează liceenilor cu vârste cuprinse între 16 şi 18 ani din douăzeci de oraşe româneşti.

„Tinerii Cetăţeni Combat Excluziunea Socială”

Proiectul, derulat în perioada octombrie 2014- septembrie 2015, are ca scop creşterea participării tinerilor din România la viaţa democratică, prin următoarele obiective:

 • creşterea nivelului de informare a 500 de tineri din 12 oraşe româneşti cu privire la necesitatea participării civice, prin diversificarea metodelor de învăţare;
 • creşterea oportunităţilor de participare la viaţa democratică şi la dialogul cu autorităţi le locale responsabile de politicile pentru tineret;
 • crearea unei strategii naţionale de implicare a tinerilor în diminuarea excluziunii sociale din comunităţile locale.

În cadrul proiectului este încurajată întâlnirea dintre tineri şi decidenţi în domeniul politicilor de tineret la nivel local, naţional şi european. De asemenea, promovăm principiile dialogului structurat, susținând participarea tinerilor şi schimbul de bune practici la nivel naţional şi dezvoltând, totodată, resursele informaţionale adresate tinerilor.

Seminarul național ”Tinerii cetățeni combat excluziunea socială”, Cluj-Napoca, 24-28 iunie

100 de participanți: elevi, profesori, consilieri locali, reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale din 12 orașe și factori de decizie de la nivel național

Temele de lucru:

 • Discutarea noțiunii de excluziune socială- cinci teme principale (excluziunea ocupațională, de la educație, de la sănătate, de la participare și sărăcia)
 • Propunerea de inițiative care să completeze Strategia Naţională Pentru Tineret 2014-2020, propusă spre aprobare Guvernului de către Ministerul Tineretului și Sportului la final de 2013.
 • reglementarea stagiilor de practică în companii în așa fel încât acestea să fie plătite;
 • posibilitatea de a obține un contract de muncă în urma unui stagiu de voluntariat;
 • informare și monitorizare constantă a tinerilor aflați în situație de risc;
 • introducerea obligativității orelor de educație pentru sănătate și educație sexuală în școli
 • constituirea unor centre de consiliere și suport pentru tinerii aflați în situații de risc.

Invitatul special al seminarului pentru dezbaterea de sâmbătă, 27 iunie, a fost deputatul PSD Mihai Sturzu, președinte al Tineretului Social Democrat și inițiator al Legii Voluntariatului (nr. 78/2014).

După ce le-a explicat participanților cum funcționează Parlamentul și cât timp îi ia unei inițiative legislative să fie publicată în Monitorul Oficial, Sturzu le-a cerut tinerilor părerea despre cel mai nou proiect al său, startcusturzu.ro. ”În acest moment aveți nevoie de 100.000 de semnături pentru a face o propunere legislativă în Parlament. Așa spune Consituția. Eu vă ofer o scurtătură: dacă aveți o propunere validă care adună 1.000 de like-uri pe facebook, o discutăm față în față să vedem ce e de făcut, una dintre variante fiind ca eu să conving alți parlamentari să mi se alăture ca inițiatori ai respectivei legi/schimbări legislative, cum am făcut și în cazul Legii Voluntariatului”, a spus el, precizând că ”ideea poate fi invalidată ulterior de specialiști (juriști sau din domeniu), poate fi respinsă de Parlament, dar asta se poate întâmpla și în cazul inițiativelor legislative”.

„Tinerii Cetăţeni Combat Excluziunea Socială” este un proiect co-finanţat prin programul Uniunii Europene Erasmus+, Acţiunea Cheie 3 – Sprijin pentru reformarea politicilor.